Get Adobe Flash player

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5
mod_vvisit_counterYesterday28
mod_vvisit_counterThis week5
mod_vvisit_counterLast week363
mod_vvisit_counterThis month1332
mod_vvisit_counterLast month1767
mod_vvisit_counterAll days82688

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 34.229.175.129
,
Today: ก.พ. 24, 2019
ดัชนีบทความ
ประวัติเทพบันเทิง
พระสูตรที่ ๒
พระสูตรที่ ๓
พระสูตรที่ ๔
พระสูตรที่ ๕
พระสูตรที่ ๖
ทุกหน้า

พระสูตรที่ ๔

ที่มา : พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๐
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ ปัณณาสกะที่ ๓
โลกกามคุณวรรค (วรรคที่ ๒)  ปัญจสิขสูตร (สูตรที่ ๖)
สูตรที่ ๖ ปัญจสิขสูตร
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ  ภูเขาคิชฌกูฏ  ใกล้พระนครราชคฤห์ครั้งนั้น ปัญจสิขเทพบุตร ผู้เป็นบุตรแห่งคนธรรพ์ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว  ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุปัจจัยอะไรหนอ ที่เป็นเครื่องให้สัตว์บางจำพวกในโลกนี้ ไม่ปรินิพพานในปัจจุบัน เหตุปัจจัยอะไร ที่เป็นเครื่องให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ ปรินิพพานในปัจจุบัน ฯ
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรปัญจสิขะ รูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ ฯลฯ  ธรรมารมณ์ที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจน่ารัก ชักให้ใคร่  ชวนให้กำหนัดมีอยู่  หากภิกษุเพลิดเพลิน  หมกมุ่นพัวพันธรรมารมณ์นั้น เมื่อเธอเพลิดเพลิน หมกมุ่น  พัวพันธรรมารมณ์นั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยตัณหานั้นย่อมมี  อุปาทานอันอาศัยตัณหานั้นย่อมมี ภิกษุยังมีอุปาทาน ยังไม่ปรินิพพาน ดูกรปัญจสิขะ เหตุปัจจัยนี้แล เป็นเครื่องให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ ไม่ปรินิพพานในปัจจุบัน ฯ
ดูกรปัญจสิขะ รูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ  อันน่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าพอใจ  น่ารัก  ชักให้ใคร่ ชวนให้กำหนัด มีอยู่ ฯลฯ ธรรมารมณ์ที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ อันน่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าพอใจ  น่ารัก  ชักให้ใคร่ ชวนให้กำหนัด มีอยู่ หากภิกษุไม่เพลิดเพลิน  ไม่หมกมุ่น  ไม่พัวพันธรรมารมณ์นั้นเมื่อเธอไม่เพลิดเพลิน  ไม่หมกมุ่น  ไม่พัวพันธรรมารมณ์นั้นอยู่  วิญญาณอันอาศัยตัณหานั้นย่อมไม่มี  อุปาทานอันอาศัยตัณหานั้นย่อมไม่มี  ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทาน ย่อมปรินิพพาน ดูกรปัญจสิขะ เหตุปัจจัยนี้แล เป็นเครื่องให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ ปรินิพพานในปัจจุบัน ฯ
จบสูตรที่ ๖